Rīga-11°

Prognoze: Ventspils novads, Latvija

Piltene
Jūrkalne
Usma
Jaunciems
Mežlodes
Krievlauki
Pusstorpas
Sirgumi
Landze
Virziķi
Dzirtnieki
Spuras
Platene
Silmalas
Veckušķi
Egļi
Zlēkas
Oši
Siliņi
Akmenāji
Dzelzoelnieki
Vecsinepes
Robeži
Ķiķi
Lieladži
Vaņķi
Moži
Sīrupi
Trumpes
Krāņi
Plostkrogs
Tārgaleskrogs
Mētras
Zūras
Elšķene
Sise
Vārve
Ūdrande
Drejas
Viecītes
Topciems
Kroji
Jaunāzes
Guriņi
Irši
Ostnieki
Tēranda
Pasiekste
Stoki
Sārnate
Luteri
Liepene
Krievbūdas
Amjūdze
Pārupes
Bestes
Lagzdiena
Blende
Pasilciems
Gārzde
Ovīši
Ance
Ierciems
Dzirnavas
Kaliti
Speltes
Dārzini
Žagatnieki
Stanģi
Ules
Jorniņi
Sudrabkalni
Paņi
Tārgale
Jaunmuiža
Laidzesciems
Virpe
Lielirbe
Būšnieki
Bānec-Kalni
Annasmuiža
Māteri
Amalijasmuiža
Spiņņi
Lonaste
Būcēni
Priežkalni
Ventava
Ķauvas
Pīpiķi