Daļēji saulainsRīga24°

Prognoze: Jēkabpils novads, Latvija

Krustpils
Kūkas
Jerēni
Birži
Medīlas
Atašiene
Riekstenieki
Varieši
Zilāni
Suņustepi
Jaunmuiža
Kuzulini
Vagulāni
Sauka
Kurāni
Līdumnieki
Červonka
Sudrabkalns
Antuži
Bokāni
Klauce
Cukuriņi
Teiļi
Sila-Ūdenāni
Miķelāni
Brediķi
Izabelina
Silagals
Sīļi
Slate
Pruņķēni
Endžeļi
Koderi
Medņi
Lone
Liepas
Landzāni
Zasa
Susēja
Lamaņi
Vidsala
Kankarīši
Zasa
Vīpe
Ošāni
Ezēni
Ušāni
Vilkupe
Indrikeni
Leimaņi
Elkšņi
Alunāni
Rite
Siseni
Mežarasas
Piļkas
Vilciņi
Barakāni
Riteniškas
Dunava
Aizpurvi
Striķi
Debesnieki
Rubeņsala
Stradi
Rudzīši
Vandāni
Gravani
Apserdi
Tadenava
Bauri
Sankaļi
Rozes
Mežaraupi
Gārsene
Skramāni
Varkava
Kadiķi
Ružusola
Dignāja
Brodi
Mežgale
Zānāni
Rubeņi
Vaglāni
Rijnieki
Krūmiņu Mežs
Juzes
Ģērķāni