Daļēji saulainsRīga24°

Prognoze: Dobeles novads, Latvija

Bitenieki
Ļukas
Penkule
Bērzsīpele
Luste
Apšupe
Apsītes
Mazbērze
Lielbērze
Mežinieki
Galāti
Šķibe
Ruti
Slagūne
Zebrene
Ķevele
Auri
Kreijas
Gardene
Bērzalne
Plavnieki
Udze
Ausātas
Rūtiņi
Kroņauce
Bikstu Stacija
Sīpele
Īle
Degumuiža
Vītiņi
Bērzupe
Ālave
Upesmuiža
Aizstrautnieki
Jaunbērze
Apgulde
Saķukrogs
Zuši
Bērze
Krimūnas
Zebras muiža
Jaunsesava
Lausti
Annenieki
Stirnas
Bērzbeķe
Lielauce
Ābeles
Vecauce
Biksti
Lejasstrazdi
Bungas
Naudīte
Jaunā māja
Kalnačimas
Akācijas